2011: eerste belastingschijf (IB) omlaag

2011: eerste belastingschijf (IB) omlaag

Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd, weet Boekhouder ZZP

2011: eerste belastingschijf (IB) omlaag

Dat staat in he

t Belastingplan 2011 dat op 21 september 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Verder wordt voorgesteld de arbeidskorting te verhogen om arbeidsparticipatie te stimuleren: werken wordt daarmee lonender. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.