2011: één peildatum vermogen in Box3

2011: één peildatum vermogen in Box3

Vanaf 1 januari 2011 bestaat de rendementsgrondslag voor box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 alleen nog maar uit het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari, weet Boekhouder ZZP. Nu wordt de rendementsgrondslag bepaald door het gemiddelde saldo per 1 januari en 31 december van een jaar.

2011: één peildatum vermogen in Box3

De vraag rijst echter hoe de verschuldigde belasting moet worden berekend als iemand bijvoorbeeld in de loop van het jaar gaat emigreren.
De box 3-belasting wordt dan naar tijdsgelang herrekend, omdat slechts een gedeelte van het kalenderjaar box 3-inkomen wordt geacht te zijn genoten. Hierbij worden gedeelten van maanden verwaarloosd.