Boekhouder ZZP

Advies aan de zzp’er

U maakt de stap van werknemer naar ZZP’er. Waar u voorheen een salaris ontving, moet u nu als ZZP’er facturen versturen en een administratie bijhouden.

Advies aan de zzp'er

ZZP’er worden Advies aan de zzp’er

Enkele criteria waaraan de zzp’er moet voldoen om als zelfstandige aangemerkt te worden door de Belastingdienst:

 • U moet voor minimaal 3 verschillende cliënten per jaar een opdracht uitvoeren
 • U mag geen gezagsverhouding met uw cliënten of bemiddelaar aangaan
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw zzp onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Zonder deze criteria mag u wel zelfstandig zijn maar heeft u geen ondernemersaftrek en ook geen 10% winstvrijstelling.

 

Advies aan de zzp'er

De VAR:

Om duidelijk te maken dat u zelfstandig zzp’er bent dient u een VAR verklaring bij de Belastingdienst aan te vragen. Het doel van een VAR verklaring is om vast te stellen dat u niet in feitelijke loondienst bent bij uw opdrachtgever en dat uw opdrachtgever wordt gevrijwaard van eventuele aanspraken van premies en loonbelastingen. Met deze VAR Verklaring geeft u aan dat u als zzp’er garant staat voor een deugdelijke afdracht van belastingen en premies.

Advies aan de zzp’er. Wat moet u als zzp’er extra doen t.o.v. werk in loondienst?

 • Bijhouden administratie
 • U dient zelfstandig facturen te sturen naar uw opdrachtgevers.

ZZP voordelen t.o.v. loondienstverband

Indien u voldoet aan bovenvermelde criteria van de Belastingdienst heeft u

 • recht op zelfstandigenaftrek,
 • een startersaftrek gedurende de eerste drie jaar
 • en een winstvrijstelling van 10 % op uw jaarlijkse winst.
 • verder kunt u alle beroepsmatige kosten van uw inkomen aftrekken. Te denken valt aan beroepskleding, vakliteratuur, reiskosten, bemiddelingskosten, telefoon etc.

Verzekeringen voor ZZP’ers in de bouw:

Indien u voorheen in loondienst was dan werd u doorbetaald bij ziekte en vakantie. Bovendien was uw werkgever verantwoordelijk voor de door u uitgevoerde werkzaamheden. Als zelfstandige ZZP er bent u zelf verantwoordelijk hiervoor.

Wilt u meer informatie over boekhouder-ZZP

Contact boekhouder-ZZP via
 • Twitter,
 • Facebook,
 • LinkedIn,
 • info@zzp-boekhouder.nl
 • mail of via  06 1393 6399

 

https://www.youtube.com/watch?v=fDY9qKqAaTE