‘Afbouw heffingskorting maat. beleggen gaat niet door

‘Afbouw heffingskorting maat. beleggen gaat niet door

Staatssecretaris Weekers heeft aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat hij geen alternatieven heeft gevonden voor het verder afbouwen van de heffingskortingen voor maatschappelijk beleggen.

heffingskorting

De Tweede Kamer had staatssecretaris bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2012 verzocht om te kijken naar alternatieven. Voor de diverse partijen was het van belang om op korte termijn hierover duidelijkheid te krijgen. Onder een aantal voorwaarden was Weekers bereid te onderzoeken of er alternatieven zijn. In overleg is met name gezocht naar een alternatieve vereenvoudiging binnen het fiscale instrumentarium en in dezelfde hoek van de begunstigden, zonder dat dit tot een nadere budgettaire opbrengst zou moeten leiden. In het bijzonder is gekeken naar de EIA, de MIA en de Vamil en mogelijkheden om deze faciliteiten samen te voegen.

Het zou daarbij werkelijk sprake moeten zijn van een vereenvoudiging en niet slechts het heretiketteren van twee faciliteiten. Mede gelet op de beperkte hoeveelheid beschikbare tijd kan vooralsnog geen alternatieve vereenvoudiging gevonden worden die op een breed draagvlak kan rekenen. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om met een alternatief voor de geleidelijke afschaffing van de heffingskortingen voor maatschappelijk beleggen te komen