Bankenbelasting komt eraan

Bankenbelasting komt eraan

In Bussel lijkt er steeds meer consensus te ontstaan over de invoering van een bankenbelasting, weet Boekhouder ZZP.  Deze belasting zal een substantiële bijdrage moeten leveren aan het terugbetalen van de gevolgen van de bankencrisis. Een aantal lidstaten hebben inmiddels voorstellen ingediend voor nationale bankenbelastingen. De Europese ministers van Financiën zijn het er over eens dat een goede coördinatie van deze voorstellen belangrijk is om dubbele belasting en negatieve effecten op de kredietverstrekking te voorkomen.

Bankenbelasting komt eraan

Over een financiële transactiebelasting liggen de meningen verder uiteen. Een aantal lidstaten heeft twijfels bij een financiële transactiebelasting als deze niet mondiaal wordt ingevoerd. In de Ecofin Raad in oktober zal dit onderwerp weer aan bod komen. Nederland heeft benadrukt voorstander te zijn van een bankenbelasting, mits er goed gekeken moet worden naar het voorkomen van een stapeling van maatregelen. Een financiële transactiebelasting of een financiële activiteitenbelasting bovenop een eventuele bankenbelasting, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, is voor Nederland geen aantrekkelijke optie.