Boekhouder ZZP

Belastingaftrek voor onderzoek ook voor de ZZP’er en MKB’er

Belastingaftrek voor onderzoek ook voor de ZZP’er en MKB’er

De ministerraad heeft op 16 december 2011 de uitwerking van de Research & Development-regeling (RDA) zo vastgesteld, dat ook kleine bedrijven eenvoudig gebruik kunnen maken van deze belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie.

Belastingaftrek voor onderzoek ook voor de ZZP’er en MKB’er

De RDA is gericht op de investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (behalve voor loonkosten). Het percentage van de extra aftrek wordt in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit – bij een tarief van 25% – een netto voordeel op van 10%. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De RDA is een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, worden onnodige regels afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland. Belastingplan 2012 De uitvoering van de RDA is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. De RDA is wettelijk vastgelegd in het Belastingplan 2012. Bron: Rijksoverheid.nl