De wijzigingen in het Fiscaal partnerschap in 2011

De wijzigingen in het Fiscaal partnerschap in 2011

Vanaf volgend jaar kunnen samenwonenden niet langer jaarlijks kiezen voor behandeling als fiscale partners in de inkomstenbelasting. De fiscus stelt aan de hand van de feitelijke situatie vast of iemand fiscaal partner is, weet Boekhouder ZZP

De wijzigingen in het Fiscaal partnerschap in 2011

Basisbegrip fiscaalpartnerschap

Nieuw is de introductie van het basispartnerbegrip voor alle belastingen (dus ook voor de nieuwe erf- en schenkbelasting) en toeslagen. Onder het basispartnerbegrip vallen alleen de gehuwden, de geregistreerde partners en de samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Voor de erf- en schenkbelasting moet in het samenlevingscontract ook een wederzijdse zorgplicht zijn opgenomen. Andere ongehuwd samenwonenden worden voor de belastingen en toeslagen in principe niet meer als partners aangemerkt.

De uitzonderingen

De nieuwe regeling kent uitzonderingen. Zo worden ongehuwd samenwonenden, die op hetzelfde woonadres staan ingeschreven maar geen samenlevingscontract hebben, voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke toeslagen nog wel als partners aangemerkt als zij samen:

• een kind hebben, of

• een woning bezitten, of

• als partners zijn geregistreerd in een pensioenregeling.

Zo vallen ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract, zonder een gezamenlijk kind, eigen woning of een ‘gezamenlijke’ pensioenregeling buiten de boot! Zij zullen vanaf 2011 geen partners meer zijn voor de inkomstenbelasting.

Verpleeghuissituaties

Als één van beide partners wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, wordt niet langer voldaan aan de voorwaarde dat ongehuwd samenwonenden op hetzelfde woonadres in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Toch blijft ook in dit geval het fiscaal partnerschap bestaan.

Fiscaal partnerschap en het huwelijk

Voor gehuwden verandert er in principe niets. Zij waren altijd al fiscaal partner en blijven dat nu ook. Wel wordt de wet op één punt aangescherpt: het fiscaal partnerschap eindigt pas als er sprake is van een civielrechtelijke scheiding van tafel en bed en bij een echte echtscheiding. Alleen duurzaam gescheiden leven is niet langer voldoende.