DGA? controleer je pensioenbrief op verbod op afkoop!

DGA? controleer je pensioenbrief op verbod op afkoop!

Ben je een Dga en heb je een langlopende pensioenregeling afgesloten, dan is het slim om te controleren of je pensioenbrief een verbod op afkoop, vervreemding of prijsgeven bevat, .

De pensioenbrief had op 1 juni 2004 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Als u heeft nagelaten het verbod op te nemen kan dat tot een forse kostenpost in uw aangifte IB leiden.

DGA? controleer je pensioenbrief op verbod op afkoop!