DGA kan vanaf 1 jan. 2011 huurwaardeforfait niet meer ontlopen

DGA kan vanaf 1 jan. 2011 huurwaardeforfait niet meer ontlopen

De zogenaamde Wet Hillen regeltdat mensen met een lage hypotheekschuld geen huurwaardeforfait bij hun inkomen hoeven op te tellen. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat directeuren grootaandeelhouders (dga’s) van hun BV’s renteloze personeelsleningen opnemen, waarmee de hypotheekschuld zo laag wordt dat de Wet Hillen van toepassing wordt, weet Boekhouder ZZP

DGA kan vanaf 1 jan. 2011 huurwaardeforfait niet meer ontlopen

Aan het verstrekken van dergelijke leningen zijn geen fiscale gevolgen verbonden. Via deze weg kunnen dga’s zichzelf dus makkelijk een fiscaal voordeel toekennen in de vorm van het ontlopen van het huurwaardeforfait. Dit voordeel wordt per 1 januari 2011 ongedaan gemaakt.