Einde aan verplichte schatting voorlopige aanslag VpB

Einde aan verplichte schatting voorlopige aanslag VpB

Goed nieuws: De verplichting voor de Vennootschapsbelasting (VpB) om binnen 7 maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst te schatten, is met ingang van 2011 vervallen, weet Boekhouder ZZP.  De Belastingdienst kijkt dit najaar wel of het ontbreken van een voorlopige aanslag op basis van historische gegevens terecht is. Belastingplichtigen voor wie dit niet het geval is ontvangen dan een brief met het verzoek een schatting te doen. A

Als u de voorlopige aanslag 2011 vennootschapsbelasting wilt aanpassen of aanvragen, kunt u dit doen via een formulier dat u kunt downloaden van www.belastingdienst.nl

Einde aan verplichte schatting voorlopige aanslag VpB