Eindejaarstip: Heb je een BV? Doe je giften in 2012 ipv 2011

Eindejaarstip: Heb je een BV? Doe je giften in 2012 ipv 2011

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VpB) wordt fiscaal interessanter in 2012, weet Boekhouder ZZP Doet u giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) dan kunt u die in 2011 in aftrek brengen tot een maximum van 10 procent van de winst in uw BV.

In 2012 wordt het bedrag dat per jaar als aftrekbare bedrag in aanmerking mag worden genomen, verhoogd naar 50 procent van de winst (maximum € 100.000). De drempel van € 227 vervalt.

Eindejaarstip: Heb je een BV? Doe je giften in 2012 ipv 2011