Eindelijk: In zomer nieuw wetsvoorstel ZZP-starter uit de WW

Eindelijk: In zomer nieuw wetsvoorstel ZZP-starter uit de WW

Nog voor het zomerreces stuurt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een voorstel voor een nieuwe startersregeling in de WW naar de Tweede Kamer, weet Boekhouder ZZP.  Dat moet leiden tot een concreet wetsvoorstel kort na dat reces. Dat zei Kamp in de Kamer tijdens een debat over de startersregeling. Die regeling maakt het mogelijk dat WW-gerechtigden een eigen bedrijfje kunnen beginnen, met behoud van uitkering. Maar de regeling moet op de schop, vindt de minister.

Eindelijk: In zomer nieuw wetsvoorstel ZZP-starter uit de WW

Uit een evaluatie uit 2009 bleek dat de manier waarop inkomsten uit het eigen bedrijf verrekend werd met de uitkering door veel starters ingewikkeld werd gevonden. Ook het feit dat de definitieve berekening pas na een aantal jaren definitief is, wordt als vervelend ervaren. De Kamer is kritisch over de alternatieven die Kamp in november naar het parlement stuurde. De minister gaf daarin de voorkeur aan een forfaitaire uitkering, waarin alle startende ondernemers met een vast percentage worden gekort op hun uitkering.

Dat biedt meer zekerheid en is een stuk minder ingewikkeld uit te voeren. Maar, stelt de Kamer, afgezien van een communicatieprobleem tussen starters en het UWV over de al dan niet verplichte urenregistratie, waardoor duizend zelfstandigen onterecht hun uitkering hebben moeten terugbetalen, is de regeling volgens CDA-Kamerlid Van Hijum ‘redelijk succesvol’. De PVV is ook nu tegen elke aanpassing van de WW. ‘Juist dit kabinet moet goed luisteren naar de Kamer, ’ stelt Kamp nu. Eerst een Kamerbrief dus, daarna een inhoudelijk debat over het voorstel, en pas daarna komt de minister met het definitieve voorstel.