EMV: ‘In 2012 geldt alleen nog het nieuwe pinnen via EMV-chip’

EMV: ‘In 2012 geldt alleen nog het nieuwe pinnen via EMV-chip’

Volgens Projectbureau EMV verloopt de invoering van het nieuwe pinnen volgens planning. Heel Nederland moet per 1 januari 2012 overgestapt zijn op het nieuwe pinnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de EMV-chip in plaats van de magneetstrip.

2012

In de afgelopen maanden zijn zo’n 270.000 betaalautomaten gereed gemaakt voor het nieuwe pinnen en heeft bijna 94% van alle ondernemers zijn bankcontract aangepast voor de acceptatie van de internationale merken Maestro en V PAY. In de laatste weken van het jaar wordt nog hard gewerkt om ook de laatste 10.000 betaalautomaten of bankcontracten om te zetten naar het nieuwe pinnen. Ondernemers die op 1 januari niet klaar zijn voor het nieuwe pinnen lopen omzet mis, want hun klanten kunnen dan niet meer pinnen. In de loop van het eerste kwartaal van 2012 zullen de systemen van het oude pinnen worden ontmanteld en is het ook echt niet meer mogelijk hiervan gebruik te maken.

Voor een beperkt aantal binnen de genoemde 10.000 betaalautomaten is bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden een officiële dispensatie verleend. Zo’n ondernemer beschikt over een bankcontract voor het nieuwe pinnen en heeft aangetoond dat hij er zelf alles aan heeft gedaan om op 1 januari 2012 gereed te zijn voor het nieuwe pinnen. De dispensatie is verleend vanwege technische problemen buiten de ondernemer om. De voortgang bij deze ondernemers wordt continu in de gaten gehouden door het Projectbureau EMV. Bron: EMV 24-11-2011