Extra belastingaftrek elektronische personenauto

Extra belastingaftrek elektronische personenauto

Minister De Jager heeft besloten tot een extra belastingaftrek voor elektrische personenauto’s. Deze worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gebracht., weet Boekhouder ZZP

Extra belastingaftrek elektronische personenauto

De Jager: Dit besluit past in het streven om elektrisch rijden te stimuleren. Nederland moet hierbij internationaal vooroplopen. Door de extra fiscale tegemoetkoming voor elektrische auto’s wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren. In 2010 zullen naar schatting al meer dan duizend auto’s worden aangeschaft en ik heb hoge verwachtingen voor de toekomst. De kosten van de maatregelen voor de Rijksbegroting worden voor 2010 geraamd op EUR 2,5 miljoen. Dit bedrag komt ten laste van het budget voor de MIA.