Fiscus stuurt nieuwe elektronische kopie-aanslag VpB

Fiscus stuurt nieuwe elektronische kopie-aanslag VpB

De fiscus stuurt 22 juli nieuwe Elektronische kopieaanslagen (EKA) Vennootschapsbelasting, weet Boekhouder ZZP.

Fiscus stuurt nieuwe elektronische kopie-aanslag VpB

De fiscus  doet dit omdat op de onlangs verzonden EKA’s abusievelijk het belastingjaar 1996 staat vermeld. ……..

Tot 22 juli ontvangt u geen nieuwe Elektronische kopieaanslagen voor de Vennootschapsbelasting. De papieren aanslagen en verminderingen verstuurt de Belastingdienst in de tussentijd wel……