Geld nodig? Lijfrente afkopen is een optie. Hier de tips

Geld nodig? Lijfrente afkopen is een optie. Hier de tips

Als ZZP’er heeft u een lijfrente afgesloten om zo te sparen voor uw oude dag, de premie of de storting op een lijfrentespaarrekening is tot op zekere hoogte jaarlijks fiscaal aftrekbaar, weet Boekhouder ZZP

Geld nodig? Lijfrente afkopen is een optie. Hier de tips

De hoogte hangt onder andere af van uw pensioenaangroei. De uitkeringen die u later hieruit ontvangt, zijn dan vervolgens belast. Maar stel nu dat u het geld nodig heeft en u besluit om de lijfrente af te kopen?

De Afkoop

Eén van de voorwaarden die gesteld worden aan een lijfrente is dat de aanspraak niet mag worden afgekocht. Doet u dit wel, dan is de hele afkoopsom belast en bent u in beginsel ook nog eens 20% revisierente verschuldigd. Uitgangspunt hierbij is meestal de waarde van de polis. Er wordt overigens geen revisierente in rekening gebracht terzake van afkoopsommen van pré-Brede-Herwaarderinglijfrenten. Op basis van het zogenoemde “overgangsrecht” gelden de bepalingen van de revisierente niet voor pré-Brede-Herwaarderinglijfrenten.

Het bovenstaande klinkt nogal onredelijk als u in het verleden niet altijd de lijfrentepremies hebt afgetrokken. Daarom heeft minister De Jager van Financiën nu een aantal goedkeuringen afgegeven. Bovendien geldt een gunstige regeling voor de afkoop van “kleine” lijfrentes.

Goedkeuring voor niet-afgetrokken premies tot en met 2008

Heeft u in 2008 of in de jaren daarvoor premies betaald, maar deze niet in aftrek gebracht in de aangifte inkomstenbelasting, dan komen deze premies in mindering op de afkoopsom. Dit heet de zogenoemde saldomethode. Deze mogen dus aan u worden uitgekeerd zonder dat u daarover belasting en revisierente betaalt. Wel geldt als voorwaarde dat u aannemelijk maakt dat u de betaalde premies of inlegbedragen ook werkelijk niet heeft afgetrokken.

Goedkeuring voor niet-afgetrokken premies vanaf 2009

Ook als u in 2009, of in latere jaren, niet alle door u betaalde lijfrentepremies of stortingen op de lijfrentespaarrekening in aftrek hebt gebracht, komen deze in mindering op de afkoopsom. Wel geldt hier een begrenzing van maximaal € 2.269 per jaar. Dit heet de (beperkte) saldomethode.

De uitzondering

Op de begrenzing van maximaal € 2.269 per jaar maakt de minister nog één jaar een uitzondering. De uitzondering is voor pré-Brede-Herwaarderinglijfrenten (lijfrenten afgesloten vóór 1 januari 1992) en voor Brede Herwaarderinglijfrenten (lijfrenten afgesloten vanaf 1 januari 1992 tot en met 31 december 2000). Voor deze lijfrenten geldt de begrenzing pas vanaf 2010.

Let op: afkoop kleine lijfrente

Als u een lijfrente of -spaarrekening in één keer laat uitbetalen en de waarde in het economische verkeer hiervan is € 4.146 (2010) of minder, dan bent u geen revisierente verschuldigd. Bovendien mag u rekening houden met premies die u in het verleden niet in aftrek hebt gebracht.