Gratis advies voor leercultuur MKB’er

Gratis advies voor leercultuur MKB’er

Meer dan vijfhonderd mkb-ondernemers in veertien branches krijgen komend anderhalf jaar gratis advies om de leercultuur binnen hun bedrijf te bevorderen, weet Boekhouder ZZP. Op 13 oktober vond in Amsterdam de kick-off van het project Excelleren.nu plaats, verricht door minister Donner van SZW en vice-voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. Met dit project willen zij mkb-bedrijven stimuleren (meer) te investeren in het scholen van medewerkers op de werkvloer.

Gratis advies voor leercultuur MKB’er

Het is voor het mkbvan groot belang dat kennis en vaardigheden van medewerkers up to date zijn en meegroeien met de ontwikkeling van het bedrijf. De markt is dynamisch en concurrerend en technologische vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat biedt nieuwe kansen, maar vraagt ook meer van medewerkers.

Daarbij ontstaat als gevolg van de vergrijzing op termijn een fors tekort aan goed en inzetbaar personeel. Slimmer werken, flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen zijn sleutelbegrippen om straks het tekort aan arbeidspotentieel op te vangen, maar ook om nu de bedrijfsprestaties te verbeteren. De ministeries van OC&W en SZW en MKB-Nederland slaan met het project Excelleren.nu daarom de handen ineen om mkb-ondernemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een leercultuur in hun bedrijf, gericht op een duurzame en brede inzetbaarheid van hun medewerkers.

MKB-Nederland voert de regie over het project en werft samen met veertien geselecteerde branches ondernemers die aan het project willen meedoen. De brancheorganisaties hebben bewust een stevige rol in het project, omdat zij de (branche)specifieke omstandigheden van ‘hun’ bedrijven kennen. Exelleren.nu loopt tot eind 2011. De uiteindelijke resultaten van het project worden gedeeld met andere branches en bedrijven. Met het project Excelleren.nu geven de ministeries van OCW en SZW samen met MKB-Nederland uitvoering aan aanbevelingen van de Denktank Leren en Werken. Die adviseerde het kabinet vorig jaar om de leercultuur in het mkb te bevorderen en over de wijze waarop mkb-bedrijven daarbij kunnen worden ondersteund.