Heffingsrente Belastingdienst naar 2.5 procent

Heffingsrente Belastingdienst naar 2.5 procent

Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente, weet Boekhouder ZZP.  Heffingsrente is verschuldigd als een ZZP’er te weinig belasting heeft betaald. Wanneer een ZZP’er teveel belasting heeft betaald, krijgt hij heffingsrente terug van de Belastingsdienst.

Invorderingsrente is de rente die moet worden betaald al iemand een belastingaanslag te laat betaalt. Het percentage van de heffingsrente en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal vastgesteld. Voor het tweede kwartaal is dat 2,5 procent (eerste kwartaal: 2,5 procent).

Heffingsrente Belastingdienst naar 2.5 procent