Hoge en lage winsten, Middeling

De middelingsregeling wordt afgeschaft. Het boekjaar 2023 mag nog wel gemiddeld worden. Dit geldt voor inkomen in box 1: het belastbaar inkomen uit werk en woning.

U mag middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren.

Hoge en lage winsten, Middeling

  • De zzp’er heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.
  • U mag middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.
  • U dient uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.
  • Er moet een berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.
  • Heeft u in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.
  • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt de zelfstandige zonder personeel een teruggaaf.

Hoge en lage winsten, Middeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *