Innovatief op gebied van energie en water? Dien project Green Deal in

Innovatief op gebied van energie en water? Dien project Green Deal in

Nieuwe projecten voor de Green Deal kunnen weer worden ingediend. Het moet gaan om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit.

Innovatief op gebied van energie en water? Dien project Green Deal in

Iedereen kan tot en met 29 februari 2012 online een voorstel indienen. Dus niet alleen bedrijven, andere overheden en organisaties, maar ook burgers. Uitgangspunten bij de beoordeling van de Green Deal voorstellen zijn dat de indiener zelf een actieve rol speelt bij de uitvoering van een initiatief. Het moet gaan om concrete initiatieven op het gebied van duurzaam gebruik van grondstoffen en water (waaronder biodiversiteit), duurzame mobiliteit, duurzame energie en energiebesparing, dat rendabel is of kan worden. Ook moet het snel resultaat hebben (bij voorkeur binnen drie jaar) en het moet leiden tot nieuwe economische activiteit(en) of tot kostenbesparingen voor bedrijven en burgers.

Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren. Op dit moment zijn er al ruim zeventig Green Deals. De komende jaren zal het kabinet Green Deals blijven sluiten met de samenleving. Elke deal bevat een concreet resultaat, de inzet van het bedrijfsleven, medeoverheden en kennisinstellingen en de inzet van de rijksoverheid. Nieuwe projecten voor de Green Deal kunnen worden ingediend via de website www.rijksoverheid.nl/greendeal. Bron: AgentschapNL, 15-12-2011