Investeringsbedrag KIA stijgt in 2020

Investeringsbedrag KIA stijgt in 2020

U bent zzp’er en u investeert in 2020 meer dan € 2.401 in vaste activa dan heeft u recht op investeringsaftrek. Voor de KIA geldt een minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel. Als het investeringsbedrag te laag is, dan komt het bedrijfsmiddel niet in aanmerking voor deze aftrekpost. Het minimum investeringsbedrag bedraagt € 450 per bedrijfsmiddel.

U moet wel aan een eisen voldoen. Het geldt bijvoorbeeld voor de aanschaf van een pc, laptop, fiets van de zaak. Maar er zijn ook genoeg zaken uitgesloten van KIA.

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
  • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland
  • bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming
  • investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden.
  • Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek

Investeringsbedrag KIA stijgt in 2019

 

Minimum- en maximuminvesteringsbedrag

Genoemd bedrag is € 100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in aanmerking. Het maximuminvesteringsbedrag is voor 2020 bepaald op € 323.544. Boven dit bedrag krijgt u dus geen KIA meer.

Ondergrens van € 450

De KIA krijgt u bovendien alleen voor investeringsgoederen waarop u moet afschrijven. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens € 450 moet kosten. Investeert u in 2020 in totaal dus minstens voor € 2.401 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens €450 kosten, dan heeft u recht op de KIA.

 

Uitzonderingen Investeringsbedrag KIA

Minimuminvesteringsbedrag MIA en EIA ongewijzigd
Het minimale investeringsbedrag voor de milieu- en voor de energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) blijft in 2020 wel ongewijzigd en bedraagt ook dan € 2.500.

Daarnaast dient u rekening te houden met meer voorwaarden. Zo mag het bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn en kunt u deze aftrekpost niet combineren met de energie-investeringsaftrek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *