Kamp is tegen gedwongen premiestijging

Kamp is tegen gedwongen premiestijging

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft na overleg met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pensioenfondsen toestemming om in 2011 af te wijken van de eis dat de premie bij moet dragen aan het herstel. Hiermee is een dreigende gedwongen stijging van de premies in 2011 van de baan, weet Boekhouder ZZP

Kamp is tegen gedwongen premiestijging

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs aangegeven dat een stijging dreigde van de pensioenpremies met 20 tot 30 procent. De minister vindt een premiestijging van deze omvang op dit moment ongewenst, juist nu hij met werkgevers en werknemers probeert begin 2011 afspraken te maken over AOW en aanvullend pensioen die recht doen aan het regeerakkoord en het pensioenakkoord. Eén van de doelstellingen hiervan is om een verhoging van pensioenpremies te voorkomen. Verdere premiestijgingen zijn schadelijk voor het economisch herstel, de werkgelegenheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. De pensioenfondsen met een herstelplan hebben met deze tijdelijke maatregel en de genoemde afspraken de mogelijkheid om in de loop van 2011 te besluiten over hoe ze hun financiële situatie verbeteren. Fondsen kunnen dan kiezen uit één of meerdere opties: het achterwege laten van indexering, het nemen van kortingsmaatregelen, het verhogen van de premies. Bovendien kunnen fondsen mogelijk al rekening houden met nieuwe pensioencontracten. DNB heeft de fondsen laten weten dat per 1 januari 2012 premies weer bij moeten dragen aan herstel.