Meer kredietkans startende ZZP’er

Meer kredietkans startende ZZP’er

Om ondernemen vanuit een uitkering verder te stimuleren is het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) onlangs aangepast. Gemeenten kunnen nu zowel borg staan voor banken, als ook voor andere verstrekkers van microkredieten, weet zzp-boekhouder.

Meer kredietkans startende ZZP'er

Het kabinet wil mensen ondersteunen die vanuit een uitkering als zelfstandig ondernemer aan de slag willen. Voor sommige mensen is werk als zelfstandig ondernemer de snelste weg uit de uitkering. Gemeenten kunnen mensen met een uitkering financiële hulp, coaching en begeleiding bieden bij het starten van een onderneming. De aanpassing van het Bbz moet meer mogelijkheden bieden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit een uitkering.

Of en met welke partijen wordt samengewerkt is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij hebben goed inzicht in de lokale omstandigheden en kunnen daarmee goed inschatten welke partijen wel en niet geschikt zijn om mee samen te werken. Het kabinet heeft ook besloten meer rendement uit het Bbz te halen door gemeenten te stimuleren beter kredietbeheer te voeren. Zo kunnen gemeenten het instrument selectiever inzetten en er strenger op toezien dat de verstrekte starterslening wordt terugbetaald. Gemeenten die individueel meer ontvangsten genereren dan het landelijk gemiddelde mogen het verschil houden. Omgekeerd betalen de gemeenten minder opbrengsten zelf. Bron: Rijksoverheid 12-10-2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *