MKB-Nederland: meer groei door minder ombuigen

MKB-Nederland: meer groei door minder ombuigen

MKB-Nederland en VNO-NCW streven naar maatregelen die de komende kabinetsperiode voor extra groei zorgen, weet Boekhouder ZZP.

MKB-Nederland: meer groei door minder ombuigen

Dit groeidividend moet ervoor zorgen dat er de komende jaren minder hoeft te worden omgebogen.

Flexibele arbeidsmarkt

De organisaties MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten onder andere voor méér private investeringen in semi-publieke sectoren, innovatieve verduurzaming van economie en energievoorziening (met exportkansen), een flexibeler arbeidsmarkt, forse regelreductie, snellere bouwprocedures, meer woningbouw en een vrije huurmarkt.