Nieuwe Belastingtarieven voor 2011

Nieuwe Belastingtarieven voor 2011

Belastingtarieven zijn een ‘noodzakelijk’ kwaad waar elke ZZP’er mee te maken krijgt. Hier volgen de per 1 januari 2011 geldende belastingtarieven in box 1 van de Wet IB 2001:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) tot een bedrag van 18.628 euro bedraagt het tarief 1,85 procent. De tweede schijf loopt van 18.628 euro tot 33.436 euro. In deze schijf bedraagt het percentage 10,80 procent.

De derde schijf loopt van 33.436 euro tot 55.694 euro. In deze schijf bedraagt het percentage 42 procent. vanaf 55.694 bedraagt het percentage 52%. Dit blijkt uit de wetteksten zoals die na de stemmingen in de Tweede Kamer en de daarbij aangenomen amendementen naar de Eerste Kamer zijn gezonden. De tarieven in box 2 (25 procent) en box 3 (effectief 1,2 procent) blijven ongewijzigd.

Nieuwe Belastingtarieven voor 2011