Boekhouder ZZP

Nieuwjaarstip: Vraag middeling aan (tips!) en krijg belasting terug!

Nieuwjaarstip: Vraag middeling aan (tips!) en krijg belasting terug!

Door de hoge winsten van de ZZP’er in jaren 2007, 2008, 2009 en lagere winsten in 2010 en 2011 kampen veel ZZP’ers met winstschommelingen,

Deze winstdaling is uiteraard zeer vervelend, maar heeft u zeer hoge schommelingen in uw inkomen dan kan de ZZP’er wellicht door middeling van inkomens eerder betaalde Inkomstenbelasting terugvragen.

Bij middeling moet de zzp’er de volgende regels in acht nemen, vraag voor meer tips:

Nieuwjaarstip: Vraag middeling aan (tips!) en krijg belasting terug!

De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.

De ZZP’er kan alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2011, 2010 en 2009).

De ZZP’er heeft gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.

De ZZP’er mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.

De ZZP’er moet zijn verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot uw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat.

De ZZP’er stuurt de berekening van zijn middeling mee met zijn verzoek om middeling.

Heeft de ZZP’er in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt zijn inkomen van dat jaar op € 0 gesteld.

De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt de ZZP’er niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf aan de zelfstandige zonder personeel.