Overzicht nieuwe belastingverdragen

Overzicht nieuwe belastingverdragen

Het afgelopen jaar zijn in Nederland een aantal nieuwe belastingverdragen en informatie-uitwisselingovereenkomsten in werking getreden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de nieuwe belastingverdragen en informatie-uitwisselingovereenkomsten.

Belastingverdragen

Overzicht nieuwe belastingverdragen

In 2011 zijn de belastingverdragen met Hongkong, Zwitserland, Panama, Oman en Japan in werking getreden. Bovendien is het verdrag met Barbados gewijzigd. De belastingverdragen zijn voor bronbelastingen van toepassing op bedragen betaald op of na 1 januari 2012. Met betrekking tot andere belastingen is het belastingverdrag van toepassing op belastingjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.

Het belastingverdrag met Hong Kong is op 24 oktober 2011 in werking getreden en zoals gebruikelijk op Nederlandse belastingen met ingang van 1 januari 2012 van toepassing. Voor belastingen in Hongkong is het belastingverdrag echter met ingang van 1 april 2012 van toepassing, omdat Hongkong een afwijkend fiscaal jaar kent dat begint op 1 april.

Het belastingverdrag met Zwitserland is op 9 november 2011 in werking getreden. Daarnaast is op 1 december 2011 het belastingverdrag met Panama in werking getreden. Het belastingverdrag met Oman treedt in werking op 28 december 2011. Het belastingverdrag met Japan treedt in werking op 29 december 2011.

Op 13 november 2011 is het wijzigingsprotocol met Barbados in werking getreden. Dit wijzigingsprotocol betreft de behandeling van dividenden en de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken.

Belastingverdragen zijn bedoeld om te voorkomen dat belastingplichtigen –zowel ondernemers als particulieren – dubbel belasting betalen.

Informatie-uitwisselingsovereenkomsten

Op 1 januari 2012 zijn 8 nieuwe informatie-uitwisselingsovereenkomsten van toepassing. Het gaat hier om informatie-uitwisselingsovereenkomsten met Anguilla, de Cookeilanden, Gibraltar, Montserrat de Marshalleilanden, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, en de Turks- en Caicoseilanden.

Met een informatie-uitwisselingsovereenkomst (Tax Information Exchange Agreements: TIEA’s) kan Nederland bij de belastingdienst van een ander land gericht informatie opvragen over spaartegoeden, dividenden en winstuitkeringen.

Overzicht belastingverdragen

Het ministerie van Financiën publiceert elk kwartaal een geactualiseerd overzicht van de belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten. Het meest recente overzicht is van 1 januari 2012.

Documenten en publicaties

Verdragenoverzicht per 1 januari 2012

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe …