Regeling zzp’ers na coronavirus

Regeling zzp’ers. Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om zelfstandig ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo kun je uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst en zijn de eisen rondom het Bbz tijdelijk versoepeld.

Belasting uitstel

Wie door het coronavirus in financiële problemen komt of al in geldnood zit, kan voor de inkomstenbelasting en omzetbelasting uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Kán. Want erom vragen is 1; het ook echt krijgen 2. Er gelden voorwaarden. Je moet in elk geval een gemotiveerd verzoek indienen. Afhankelijk daarvan kan de Belastingdienst de invordering van belastingen stilzetten. De beoordeling vindt achteraf plaats. De fiscus schrapt dan ook de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen. Wat betreffende de omzetbelasting wellicht handiger is, is het vragen van kort telefonisch uitstel. Dat kon altijd al. U dient de aangifte in, wacht op de aanslag belt 0800-0543 en vraagt vier maanden uitstel aan.

 

Regeling zzp'ers na coronavirus

Bbz – Tozo

Een beroep doen op werktijdverkorting kun je als zzp’er niet. Er is namelijk geen sprake van loondienst. Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is wél een optie. De eisen hiervoor zijn tijdelijk versoepeld; de naam is aangepast.

Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) kunnen zzp’ers die in de knel zijn gekomen door het coronavirus hun inkomen voor drie maanden aangevuld krijgen tot het bestaansminimum. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020. De strenge voorwaarden voor deze steun vervallen. De eis die in elk geval overeind blijft: het urencriterium van 1225 uur per jaar.

De aanpassingen regeling ZZP’ers  op een rij:

  •  Geen toets op de levensvatbaarheid van je bedrijf.
  •  Inkomensondersteuning voor levensonderhoud binnen 4 weken, voor een periode van maximaal 3 maanden. Voorschotten zijn mogelijk.
  •  De hoogte van de inkomensondersteuning hangt af van je inkomen en je huishoudsituatie: maximaal ca. 1500 euro per maand (netto).
  •  De uitkering hoeft niet terugbetaald te worden.
  •  Geen vermogens- of partnertoets.
  •  Je kan daarnaast een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Met een lager rentepercentage dan nu in het Bbz het geval is (8 procent) en de mogelijkheid tot uitstel van de aflossing.

Je kunt bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *