Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit

Als uw vermogen heeft dat wordt belast in Box 3 en u heeft een inkomen waarover u in box 1 52 procent belasting over moet betalen en u verwacht volgens jaar een lager inkomen dan kan het handig zijn om alvast hypotheekrente over 2013 in 2012 te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u […]

Nieuwe Belastingtarieven voor 2011

Nieuwe Belastingtarieven voor 2011 Belastingtarieven zijn een ‘noodzakelijk’ kwaad waar elke ZZP’er mee te maken krijgt. Hier volgen de per 1 januari 2011 geldende belastingtarieven in box 1 van de Wet IB 2001: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) tot een bedrag van 18.628 euro bedraagt het tarief 1,85 procent. De […]