Schenk aan uw kind voor de eigen woning

Schenk aan uw kind voor de eigen woning Tot en met 31 december 2014 mag je belastingvrij een bedrag van maximaal €100.000 schenken voor de eigen woning.   Box 3 Je kinderen (maar ook anderen aan wie je dit bedrag voor de eigen woning schenkt) sparen belastingvrij uit en zelf heb je in 2015 minder […]

Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit

Als uw vermogen heeft dat wordt belast in Box 3 en u heeft een inkomen waarover u in box 1 52 procent belasting over moet betalen en u verwacht volgens jaar een lager inkomen dan kan het handig zijn om alvast hypotheekrente over 2013 in 2012 te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u […]

‘Heb je meer dan 80 mille in Box 3 dan geen zorgtoeslag in 2013’

‘Heb je meer dan 80 mille in Box 3 dan geen zorgtoeslag in 2013’ Huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen van box 3 plus € 80.000 hebben vanaf 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend, las […]

Nieuwe Belastingtarieven voor 2011

Nieuwe Belastingtarieven voor 2011 Belastingtarieven zijn een ‘noodzakelijk’ kwaad waar elke ZZP’er mee te maken krijgt. Hier volgen de per 1 januari 2011 geldende belastingtarieven in box 1 van de Wet IB 2001: Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) tot een bedrag van 18.628 euro bedraagt het tarief 1,85 procent. De […]

Tip: laat je ouders jou 50 mille schenken; dubbel voordeel!

Tip: laat je ouders jou 50 mille schenken; dubbel voordeel! Wil je je ouders een plezier doen en zelf 50.000 euro ontvangen, kies dan voor de win-win-situatie van de Belastingdienst. Voor een schenking van ouders aan kinderen bedraagt de normale vrijstelling 5.000 euro per jaar (bedrag 2010), maar deze kan eenmalig worden verhoogd naar 24.000 […]

2011: één peildatum vermogen in Box3

2011: één peildatum vermogen in Box3 Vanaf 1 januari 2011 bestaat de rendementsgrondslag voor box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 alleen nog maar uit het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari, weet Boekhouder ZZP. Nu wordt de rendementsgrondslag bepaald door het gemiddelde saldo per 1 januari en 31 december van een […]

Tip: draag uw pand over naar privé in 2010

Tip: draag uw pand over naar privé in 2010 In 2010 wordt eenmalig de mogelijkheid geboden om het overdragen van een pand aan een BV waarin de belastingplichtige of een naast familielid een aanmerkelijk belang geruisloos te laten plaatsvinden, weet Boekhouder ZZP Indien u een pand ter beschikking stelt aan uw BV waarin u een aanmerkelijkbelang […]