Wreekers: ‘Geen Belasting over DSB-spaartegoed’

Wreekers: ‘Geen Belasting over DSB-spaartegoed’ Belastingplichtigen mogen bij hun belastingaangifte over 2010 bepaalde vorderingen op DSB op nihil stellen. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over spaargeld dat zij nog tegoed hebben van DSB. Bezittingen en schulden worden in aanmerking genomen voor de waarde in het economische verkeer. Voor de bepaling van […]