Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer

De waarde serviceflat voor de erfbelasting wordt ook voor overlijdens in de jaren 2012 en 2013 bepaald naar de waarde in het economische verkeer op datum van overlijden, weet zzp-boekhouder. Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer. Weekers: Waarde serviceflat overlijden waarde economisch verkeer Erfgenamen hoeven dan niet meer uit te gaan van de vastgestelde WOZ-waarde […]