Valt u in hoogste belastingschijf? Betaal hypotheekrente vooruit

Als uw vermogen heeft dat wordt belast in Box 3 en u heeft een inkomen waarover u in box 1 52 procent belasting over moet betalen en u verwacht volgens jaar een lager inkomen dan kan het handig zijn om alvast hypotheekrente over 2013 in 2012 te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u […]

Hoge winst in 2011, lagere winst in 2012? Betaal hypotheekrente 6 maanden vooruit

Hoge winst in 2011, lagere winst in 2012? Betaal hypotheekrente 6 maanden vooruit Laat uw bedrijf in 2011 stijgende omzetten en winsten zien en heeft u een eigen woning dan kunt u voordeel halen uit het vooruit betalen van uw hypotheekrente. U mag maximaal zes maanden vooruit betalen waardoor u een extra aftrekpost creëert.  Uw […]

ZZP-tip: u kunt voorlopige aanslag 2012 al aanvragen

ZZP-tip: u kunt voorlopige aanslag 2012 al aanvragen U kunt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijgen. Een voorlopige aanslag is een bericht van ons waarin staat hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Later volgt altijd een definitieve berekening. Voorlopige aanslag over […]

Tip: Benut na verhuur eigen woning weer de hypotheekrenteaftrek

Tip: Benut na verhuur eigen woning weer de hypotheekrenteaftrek Als u uw voormalige eigen woning in afwachting van betere tijden tijdelijk hebt verhuurd, en de woning komt weer leeg te staan, dan herleeft voor u de hypotheekrenteaftrek, weet Boekhouder ZZP Deze regeling heeft een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar en vervalt per […]

‘Hypotheekrente-aftrek redt waarde eigen woning’

‘Hypotheekrente-aftrek redt waarde eigen woning’ Hoogleraar Marc Francke verwacht op de Nederlandse woningmarkt  geen verdere prijsdalingen, zolang de hypotheekrente aftrekbaar blijft, meldt Boekhouder ZZP Volgens cijfers van de makelaarsvereniging NVM daalde de gemiddelde prijs van een huis in het afgelopen jaar met 2 procent, maar was in het vierde kwartaal weer een zeer lichte stijging […]