DGA kan vanaf 1 jan. 2011 huurwaardeforfait niet meer ontlopen

DGA kan vanaf 1 jan. 2011 huurwaardeforfait niet meer ontlopen De zogenaamde Wet Hillen regeltdat mensen met een lage hypotheekschuld geen huurwaardeforfait bij hun inkomen hoeven op te tellen. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat directeuren grootaandeelhouders (dga’s) van hun BV’s renteloze personeelsleningen opnemen, waarmee de hypotheekschuld zo laag wordt dat de […]