Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer

Belastingpakket 2013 door de Tweede Kamer Tweede Kamer heeft op 20 november ingestemd met vier van de vijf wetsvoorstellen uit het Belastingpakket 2013 (het zesde wetsvoorstel, Fiscale behandeling woon-werkverkeer, is door de regering ingetrokken). De Wet verhuurderheffing is op 21 november aangenomen. De Tweede Kamer heeft enkele amendementen en moties aangenomen. Bij het wetsvoorstel Belastingplan […]

Tweede Kamer kijkt naar motie Groen Links: ‘Urencriterium ZZP’er schrappen’

Tweede Kamer kijkt naar motie Groen Links: ‘Urencriterium ZZP’er schrappen’ Goed nieuws voor de kleine ZZP’er. De Tweede Kamer nam vandaag een motie van GroenLinks aan om het urencriterium in de toekomst te schrappen’ weet Wat betekent dit in concreto? GroenLinks stelt voor om het urencriterium (werk je per jaar meer dan 1225 uur als […]

FNV: ‘In belastingplan staat vast bedrag zelfstandigenaftrek ongeacht hoogte van de winst’

FNV: ‘In belastingplan staat vast bedrag zelfstandigenaftrek ongeacht hoogte van de winst’ In het belastingplan 2012 staat het voorstel om over te gaan naar uniformisering van de zelfstandigenaftrek naar een vast bedrag van € 7,280,- ongeacht de hoogte van de winst. Maar er is meer over de aftrek in de plannen opgenomen. Dan gaat het […]

‘Heb je meer dan 80 mille in Box 3 dan geen zorgtoeslag in 2013’

‘Heb je meer dan 80 mille in Box 3 dan geen zorgtoeslag in 2013’ Huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen van box 3 plus € 80.000 hebben vanaf 2013 geen recht meer op zorgtoeslag. Dit is de strekking van een wetsvoorstel dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend, las […]

Eindelijk: In zomer nieuw wetsvoorstel ZZP-starter uit de WW

Eindelijk: In zomer nieuw wetsvoorstel ZZP-starter uit de WW Nog voor het zomerreces stuurt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een voorstel voor een nieuwe startersregeling in de WW naar de Tweede Kamer, weet Boekhouder ZZP.  Dat moet leiden tot een concreet wetsvoorstel kort na dat reces. Dat zei Kamp in de Kamer […]

Kamer: wellicht lasten lokale ZZP’er kwijtschelden

Kamer: wellicht lasten lokale ZZP’er kwijtschelden De Tweede Kamer behandelt momenteel een wetsvoorstel dat het mogelijk moet maken dat (startende) ZZP’ers in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van lokale belastingen, weet Boekhouder ZZP. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapslasten.

Fiscale eindejaarstips

Op 19 november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2010 goedgekeurd. Het kabinet zet met deze maatregelen fors in op het aantrekkelijker maken van het ondernemerschap. Wilt u weten welke nieuwe (fiscale) regels er per 1 januari 2010 voor ondernemers gaan gelden?Bekijk dan de Reader Wetten & Regels 2010 (pdf.)U ziet dan direct wat u te wachten […]