ZZP-tip: moet je Ib-aangifte 2010 nog indienen, boete kan 984 euro zijn!

ZZP-tip: moet je Ib-aangifte 2010 nog indienen, boete kan 984 euro zijn! Sinds 1 januari 2010 zijn de verzuimboetes verhoogd. De boetes gelden ook als een aangifte tot een teruggaaf of een ‘nihilaanslag’ leidt. De eerste keer dat een belastingplichtige niet op tijd aangifte voor de inkomstenbelasting doet, is de boete € 226. De tweede […]

ZZP-nieuws: Boete voor ZZP’er bij verzuim indienen aangifte IB/VpB (per 1-1-2011)

ZZP-nieuws: Boete voor ZZP’er bij verzuim indienen aangifte IB/VpB (per 1-1-2011) Sinds 1 januari 2011 kunt u een verzuimboete krijgen als u uw aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt, weet Boekhouder ZZP. De nieuwe regeling geldt voor iedereen. Belastingplichtigen die in 2010 hebben verzuimd bij de betaling van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, […]