Tip: Inkopen in buitenland? Opteer voor Artikel 23!

Tip: Inkopen in buitenland? Opteer voor Artikel 23!

Indien u als ZZP’er goederen voor uw onderneming inkoopt van leveranciers in het buitenland heeft dat gevolgen voor de btw., weet Boekhouder ZZP

Tip: Inkopen in buitenland? Opteer voor Artikel 23!

Voert u als ZZP’er goederen in van buiten de Europese Unie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de artikel-23 vergunning, waarmee u de afdracht van btw kunt verleggen!

In beginsel geldt dat als u goederen invoert uit landen buiten de Europese Unie, u btw moet afdragen bij de douane op de aangifte ten invoer. Echter, als u geregeld goederen invoert, kunt u voor de btw gebruikmaken van de zogenoemde verleggingsregeling bij invoer. Hiermee betaalt u de btw niet bij de douane op het moment van de invoer, maar verlegt u de betaling naar de periodieke btw-aangifte. Als u daar recht op heeft, kunt u de btw op diezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken.

Voor sommige goederen is de verlegging verplicht, in andere gevallen moet u in het bezit zijn van een invoervergunning; de zogenaamde artikel 23-vergunning.
Voor het verkrijgen van deze vergunning moet u voldoen aan drie voorwaarden:

• Uw onderneming is in Nederland gevestigd (of u maakt gebruik van een fiscaal vertegenwoordiger of vaste inrichting in Nederland).

• U voert geregeld goederen in of laat de goederen invoeren.,

• Inrichting van uw bedrijfsadministratie maakt het mogelijk om te zien hoeveel btw u verschuldigd bent bij invoer van goederen.

Als u een artikel 23-vergunning krijgt om de verleggingsregeling bij invoer toe te passen, dan ontvangt u een codenummer (uw btw-identificatienummer) van de Belastingdienst. U dient dit nummer op alle invoerpapieren te vermelden. Wij adviseren u contact met ons op te nemen om een eventuele aanvraag van deze artikel 23-vergunning in gang te zetten.

Let op!
Ook als u in het bezit bent van een artikel 23-vergunning moet u nog wel aangifte ten invoer doen. Hierop vermeldt u het bovengenoemde codenummer. U moet ook kunnen aantonen voor wie de goederen zijn bestemd, bijvoorbeeld door middel van een kopiefactuur, of een kopie van de vracht- en ladingspapieren.