Boekhouder ZZP

Tip: meld je aan voor vooraf ingevulde aangifte

U kunt weer gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. Dit is een service waarbij wij alvast zo veel mogelijk gegevens invullen in uw digitale aangifte, weet Boekhouder ZZP

De gegevens, zoals uw loon en de WOZ-waarde van uw huis, gaan over 2009. Deze gegevens krijgen wij van andere instanties, zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of gemeente. Met deze service willen wij het u zo makkelijk mogelijk maken om aangifte te doen.

Hoe werkt het?

Als u het aangifteprogramma downloadt via internet, kunt u tijdens de installatie kiezen of u dat met of zonder uw gegevens wilt doen. De gegevens die wij in uw aangifte hebben ingevuld, moet u controleren en zo nodig aanvullen en verbeteren. Doe dit zorgvuldig. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw aangifte juist en volledig is ingevuld.

U hebt de aangifte al ingevuld en wilt uw gegevens downloaden

Hebt u uw aangifte al ingevuld en wilt u daarna toch gebruikmaken van deze service? Dat kan, maar houd er rekening mee dat de gegevens die u hebt ingevuld, overschreven worden. U moet dan alle eerder ingevulde gegevens opnieuw invullen.

Nog een keer gegevens downloaden

Hebt u het aangifteprogramma na 27 februari 2010 gedownload en wilt u nog een keer gegevens downloaden? Dan kunt u gegevens downloaden zonder het aangifteprogramma opnieuw te installeren. Dit is bijvoorbeeld handig als meerdere mensen op 1 computer aangifte doen.

DigiD

Wilt u de gegevens die wij al van u hebben, downloaden in het aangifteprogramma 2009? Dan hebt u uw DigiD-inlogcode nodig. Ook voor het ondertekenen en verzenden van uw aangifte moet u uw DigiD-inlogcode gebruiken. Als u samen aangifte wilt doen met uw fiscale partner, moet uw partner een eigen DigiD-inlogcode hebben. Dit is nodig om zijn gegevens te downloaden en de gezamenlijke aangifte te verzenden.

Intermediairs

Bent u fiscaal of maatschappelijk intermediair? Dan kunt u de gegevens van uw cliënt niet downloaden voor de aangifte inkomstenbelasting.