Tip: Pak je kans op subsidie voor de ZZP’er

Als ZZP’er of MKB’er kunt u in aanmerking komen voor tal van subsidies. In Nederland zijn zo’n
1.500 regelingen. Boekhouder ZZP is deskundige op administratie gebied en niet op subsidievlak.

Tip: Pak je kans op subsidie voor de ZZP’er

Daarom attenderen wij de ZZP’er op het bestaan van de subsidie regelingen, maar zult u zelf of een deskundige uit moeten zoeken waar u voor in aanmerking komt.

De subsidiegebieden zijn ingedeeld  in de volgende categorieën.

Regionaal
Technologie
Energie en milieu
Arbeid, scholing en werkgelegenheid
Export
Brancheregelingen.

Hierbij enkele tips van de Boekhouder ZZP:

Beoordeel subsidiemogelijkheden voor dat verplichtingen worden aangegaan. In de meeste gevallen komen subsidiemogelijkheden te vervallen indien u al met de uitvoering bent gestart of met derden verplichtingen bent aangegaan;
Stel vooraf een plan van aanpak of projectplan op;
Doe onderzoek naar de concrete subsidiemogelijkheden en maak, zo nodig gebruik van professioneel advies en/of ondersteuning;
Zorg voor een goede financiële onderbouwing;
Lever de aanvraag tijdig in en zorg dat de informatie juist en volledig is;
Zorg voor een goede (gescheiden) administratie.

Enkele interessante links zijn:

www.syntens.nl

www.senternovem.nl

www.subsidieshop.nl (bestaat niet meer)

www.minez.nl

Helpdesk voor subsidievragen: 050-525162