Tip: Verdien 1345 euro door de Kleine Ondernemersregeling

Tip: Verdien 1345 euro door de Kleine Ondernemersregeling

Boek je als ZZP’er dit jaar een lage omzet en denk je qua te betalen omzetbelasting op jaarbasis niet meer dan 1345 euro te hoeven betalen, dan heb je geluk en val je onder de Kleine Ondernemersregeling, weet Boekhouder ZZP. Elk nadeel heeft zijn voordeel zei ‘het orakel’ Johan Cruijff al eens.

Tip: bereken in december alvast de te betalen Omzetbelasting en investeert desnoods nog als je iets meer dan 1345 euro dient te betalen, door je investering kan je net onder de 1345 euro grens komen en krijg je al je betaalde Omzetbelasting terug cq hoef je geen Omzetbelasting af te dragen.

Tip: Verdien 1345 euro door de Kleine Ondernemersregeling

Hieronder tref je alle info over de KOR aan:

Voor ondernemers die per saldo weinig btw hoeven te betalen, is er de kleine-ondernemersregeling. Toepassing van die regeling kan betekenen dat u minder (of zelfs helemaal geen) btw hoeft te betalen of dat u ontheffing van uw administratieve verplichtingen voor de btw kunt vragen. Zo’n ontheffing houdt onder meer in dat u geen aangifte meer hoeft te doen. U moet wel uw facturen bewaren voor een eventuele controle. Er gelden 4 voorwaarden voor de kleine-ondernemersregeling:

  • U betaalt, na aftrek van de voorbelasting, in een jaar € 1.883 of minder btw.
  • U hebt een eenmanszaak of u maakt deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Bij een samenwerkingsverband geldt dat de deelnemers geen rechtspersonen mogen zijn.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van uw facturen.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd (deze voorwaarde geldt niet als u als buitenlandse ondernemer uitsluitend in Nederland prestaties verricht).

Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het btw-bedrag dat u in een jaar zou moeten betalen.

Let op!

Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u uw voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers bij uw winst optellen.

Tabel: Vermindering voor kleine ondernemers

Hoeveel btw zou u per jaar moeten betalen?Hoeveel vermindering voor kleine ondernemers kunt u krijgen?
Meer dan € 1.883Geen vermindering
€ 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345Vermindering van te betalen btw:2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag))
€ 1.345 of minderVermindering is gelijk aan het btw-bedrag.U hoeft dus geen btw te betalen.

Op welk moment berekent u de vermindering voor kleine ondernemers?

Aan het eind van het kalenderjaar of boekjaar berekent u de vermindering van btw voor kleine ondernemers. Maar als u per kwartaal aangifte doet, dan kunt u op elke aangifte van het jaar al een voorlopige vermindering toepassen. Voorwaarde is dat u voor dat jaar recht hebt op vermindering.

Hoeveel voorlopige vermindering kunt u op uw aangifte toepassen?

De hoogte van uw voorlopige vermindering hangt af van het bedrag dat u over het hele jaar moet betalen. Maak daarom voor uzelf voor de eerste aangifte van het lopende jaar een schatting van dat bedrag. De voorlopige vermindering kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat u moet afdragen. U krijgt volgens deze regeling dus geen btw terug.

Let op!

Wees voorzichtig met de voorlopige vermindering voor kleine ondernemers. Als u het bedrag van de voorlopige vermindering te hoog vaststelt, moet u over het laatste kwartaal extra veel aangeven en betalen. Daarom is het beter niet het maximale bedrag van de vermindering toe te passen.