Tip: Vraag inkomensverklaring telefonisch aan

Tip: Vraag inkomensverklaring telefonisch aan

Hebt u een inkomensverklaring (ook wel een IB60-verklaring genoemd) nodig? Bijvoorbeeld omdat uw woningbouwvereniging erom vraagt? U kunt bij ons een inkomensverklaring aanvragen via de BelastingTelefoon. Houd wel uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Vanaf 1 juli 2011 sturen wij u de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen, weet Boekhouder ZZP

Wat is een inkomensverklaring?

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van ons met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Op een inkomensverklaring staan de volgende gegevens:

uw naam en adres
naam- en adresgegevens van de Belastingdienst
het jaar waarover wij de inkomensverklaring afgeven
uw inkomensgegevens

Tip: Vraag inkomensverklaring telefonisch aan

Wanneer hebt u een inkomensverklaring nodig?

In sommige gevallen hebt u een inkomensverklaring nodig. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u recht hebt op een bepaalde subsidie of om te kijken of u in aanmerking komt voor een huurwoning. Een woningcorporatie kan u dan vragen een inkomensverklaring te overleggen.

Let op!

U hebt geen inkomensverklaring nodig als u een aanslag inkomstenbelasting kunt overleggen over het betreffende jaar. Hebt u geen aangifte gedaan over een jaar waarvoor u een inkomensverklaring aanvraagt? Dan gaan wij uit van de gegevens die werkgevers en uitkeringsinstanties verstrekken. Zijn deze gegevens onjuist? Neem dan contact op met de betreffende werkgever of uitkeringsinstantie.

Voor welke jaren kunt u een inkomensverklaring aanvragen?

U kunt een inkomensverklaring aanvragen voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010.