Uw jaarkorting bij betaling Motorrijtuigenbel. vervalt in 2012

Uw jaarkorting bij betaling Motorrijtuigenbel. vervalt in 2012

De  jaarkorting voor de motorrijtuigenbelasting wordt in 2012 afgeschaft. Deze korting bedroeg 3 euro per vooruitbetaald kwartaal, weet Boekhouder ZZP.

De korting was ooit bedoeld als stimulans voor het kiezen van de meest efficiënte betalingsvorm. Het streven is nu om de betaling van MRB via automatische incasso te laten lopen.

De motivatie van het kabinet; Overigens is het effect van de vaste korting van 3 euro per kwartaal ook niet evenwichtig. Bij lage MRB-bedragen vormt de korting van in totaal 12 euro per jaar een relatief hoog percentage van de verschuldigde belasting, bij hoge MRB-bedragen is de korting relatief onbeduidend. Het heeft dan ook geen zin meer om deze kortingsregeling te handhaven, aldus het kabinet.. ….

Uw jaarkorting bij betaling Motorrijtuigenbel. vervalt in 2012