Boekhouder ZZP

VAR

Wie kan een VAR aanvragen?

Elk mens die in Nederland woont, kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die u zelf uitvoert voor een of meer opdrachtgevers.  Let op: een bv, nv, vennootschap onder firma (vof) en maatschap kunnen  geen VAR aanvragen.  De  directeur-grootaandeelhouder van een bv en nv kan dat wel.

 Boekhouder-zzp

Hoeveel soorten VAR’s zijn er?

Vier.

1.            VAR-wuo voor de zzp’er

2.            VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

3 .   VAR dga- VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (voor directeur bv)

4.            VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

 

 

Welke soort VAR is gunstig voor de zzp’er?

De VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)

Als in de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) staat dat De Belastingdienst  uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

De zelfstandigenaftrek

De startersaftrek (drie jaar)

De MKB-winstvrijstelling

 

Wat is de VAR-wuo?

Wanneer op uw VAR-verklaring staat dat u winst uit onderneming geniet, dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U bent in die situatie ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar komt, als u meer dan 1225 uur per jaar als zzp-ondernemer werkt, wel in aanmerking voor de extra aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling).

Wat is het voordeel van die aftrekposten?

In de eerste drie jaar geldt ongeveer de eerste 11.000 euro van uw nettowinst als belastingvrij.

 

Welke VAR is het gunstigst voor de zzp’er die meer dan 1225 uur per jaar werkt?

•winst uit onderneming (VAR-wuo)

 

Hoe krijgt u de VAR (Verklaring arbeidsrelatie)?

U kunt de VAR elektronisch aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ op de site van Boekhouder ZZP.

Als u wilt, kunt u de VAR op papier aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij de BelastingTelefoon 0800-0543.

 

Binnen hoeveel dagen verkrijgt u de VAR?

U ontvangt de VAR meestal binnen vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen acht weken.

 

Wat is het voordeel voor uw opdrachtgever?

Uw opdrachtgever hoeft als u de VAR-wuo overlegt geen loonheffing  in te houden en af te dragen.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

•De omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de werkzaamheden die u voor uw opdrachtgever verricht.

•U verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR.

•Uw opdrachtgever heeft uw identiteit vastgesteld.

•Uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

U bent niet verplicht de VAR-wuo te gebruiken. Maakt u er bij een opdracht wel gebruik van, dan bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

 

Wanneer krijgt u een VAR-wuo?

Om te bepalen of u een ondernemer bent, let de Belastingdienst op een paar aspecten:
•Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?

•Wordt u doorbetaald tijdens vakantie of ziekte?

•Maakt u winst en zo ja, hoeveel?

•Hoe zelfstandig is uw onderneming?

•Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld of goederen)?

•Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?

•Wat is de omvang (in tijd en geld) van uw werkzaamheden?

•Hoeveel klanten heeft uw onderneming?

•Hoe maakt uw onderneming zich bekend naar buiten?

•Loopt u ondernemersrisico?

•Bent u aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming?

 

Wat zijn de administratieve gevolgen van de VAR-wuo voor de zzp’er?

Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieën van de facturen die u verstuurt. Meer info bij de Boekhouder ZZP.

 

Wat is een verschil tussen de VAR-wuo en het werken in loondienst?

Als zzp’er in het bezit van de VAR-wuo bent u voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) en kunt u naar aanleiding van deze opdracht geen beroep doen op een uitkering op basis van een van deze verzekeringen.

 

Heeft u verschillende werkzaamheden? Vraag twee verschillende VAR’s aan!

U kunt één VAR-verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meerdere opdrachtgevers verricht.

Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software en wilt u voor beide werkzaamheden een VAR? Dan vraagt u dus twee VAR’s aan: een VAR voor de timmerwerkzaamheden en 1 voor het ontwikkelen van software.

 

Wanneer krijgt u automatisch een VAR toegestuurd?

De Belastingdienst maakt het met de VAR makkelijker voor de zzp’er. In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf een VAR aan te vragen. U krijgt automatisch een VAR als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

•U heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.

•U heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.

•U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.

•U heeft telkens eenzelfde VAR verkregen.

• De Belastingdienst heeft de VAR’s in de tussentijd niet herzien.

 

Wijziging van zzp-werk?

Heeft u van de Belastingdienst automatisch een VAR gekregen, maar zijn uw werkzaamheden of de omstandigheden waaronder u werkt, veranderd? U bent ICT-programmeur geworden in plaats van timmerman. Vraag dan zelf een nieuwe VAR aan voor deze nieuwe werkzaamheden

 

Moet ik een VAR aanvragen?

Nee, u bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever om uw VAR en een kopie van uw paspoort vragen.  Als u een VAR hebt ontvangen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.

 

Waarom is de VAR zo belangrijk voor mijn opdrachtgever?

De VAR geeft u en uw opdrachtgever alleen zekerheid over het inhouden en afdragen van loonheffingen.

 

Kan Linda de Mol of Marco Borsato ook een VAR aanvragen?

Ja, de VAR geldt ook voor artiesten of beroepssporters  die in Nederland wonen. Let op: Bent u een artiest met een VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden) ?Dan moet uw opdrachtgever wel loonheffingen inhouden. Dit is op grond van de artiesten- en beroepssportersregeling.