Verkeerd fiscaal nummer maakt aanslag niet ongeldig

Verkeerd fiscaal nummer maakt aanslag niet ongeldig

Het kan voorkomen dat een belastingaanslag wel juist is geadresseerd, maar dat het fiscale nummer onjuist is. De vraag is dan of er alsdan sprake is van een ongeldig opgelegde aanslag die niet hoeft te worden betaald, weet Boekhouder ZZP

Volgens onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, vormt het fiscale nummer van de belastingplichtige in het algemeen, anders dan de tenaamstelling van het biljet, geen essentieel onderdeel van het aanslagbiljet. Met andere woorden: een onjuist fiscaal nummer, maakt een belastingaanslag niet ongeldig. Dat is wel het geval als een belastingaanslag een onjuiste tenaamstelling bevat met een juist fiscaal nummer.

Verkeerd fiscaal nummer maakt aanslag niet ongeldig