Vollebregt: ‘Europa helpt de ZZP’er’

Vollebregt: ‘Europa helpt de ZZP’er’

Bron: Leo Vollebregt , bestuurslid belangenbehartiging ZZP Nederland | Datum: 01-06-2010

ZZP

In deze tijd van verminderde kredietverlening is de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit bedoeld om nieuwe micro-ondernemingen gemakkelijker aan krediet te helpen. De Europese Unie heeft de nieuwe Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit ingesteld voor de microfinanciering van kleine ondernemingen en van personen die hun baan hebben verloren en een eigen kleine onderneming willen starten.

Met een budget van 100 miljoen euro zou zo’n 500 miljoen krediet worden verleend via samenwerking met internationale financiële instellingen zoals de groep van de Europese Investeringsbank (EIB). Dit kan in een periode van acht jaar zo’n 45 000 leningen mogelijk maken.

De faciliteit zal meer microkredieten beschikbaar maken voor kwetsbare groepen en werklozen die hun eigen bedrijf willen oprichten of uitbouwen.

Hoe vraag ik een microkrediet aan?
De faciliteit wordt vanaf juni 2010 operationeel. Belangstellenden moeten contact opnemen met verstrekkers van microkredieten in hun eigen land. Dat kunnen banken zijn, microkredietverstrekkers zonder winstoogmerk, garantieverstrekkers en andere organisaties die microkredieten verlenen aan micro-ondernemingen. Het Europees Investeringsfonds zal via de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit aan deze verstrekkers voor de doelgroep bestemde financiering beschikbaar stellen.

In de EU worden met microkredieten leningen van minder dan 25 000 euro bedoeld. Ze zijn geschikt voor micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers (91% van alle Europese bedrijven) en werklozen of inactieven die zelfstandig willen worden maar niet bij een traditionele bank terechtkunnen. 99% van de Europese start-ups zijn micro- of kleine ondernemingen en een derde daarvan worden door werklozen opgericht.

Begeleidende maatregelen
Financiering alleen volstaat niet. Er is behoefte aan coaching bij de (potentiële) micro-ondernemers en capaciteitsopbouw bij de verstrekkers van microfinanciering, en daarom zal de faciliteit aanknopen bij bestaande instrumenten, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De samenwerking tussen het ESF en de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit wordt een van de sleutels tot het succes:

•             via informatie en communicatie langs de bestaande kanalen zal het ESF veel potentiële begunstigden van microkredieten voorlichten;

•             voor alle EU-landen is ondernemerschap een prioriteit in het kader van hun operationele programma’s van het ESF. Zij bieden in dit verband steun voor opleidingen voor starters, begeleiding en mentoring voor ondernemers en ondersteuning bij het aanvragen van microleningen en het beheer van een micro-onderneming;

•             het ESF zal de uiteindelijke begunstigden zoals voorheen blijven helpen met stimulerende maatregelen, coaching, opleidingen en advies voor werkzoekenden;

•             het ESF is het enige structuurfonds dat individuele personen rentesubsidies kan toestaan. Hierdoor kan de toegang tot financiering voor micro-ondernemers sterk verbeterd worden

Boekhouder ZZP