Voordelen ECO-auto ook in 2011

Voordelen ECO-auto ook in 2011

In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd, weet Boekhouder ZZP

Voordelen ECO-auto ook in 2011

. Inmiddels rijden er in Nederland ruim 200.000 zeer zuinige auto’s.

Omdat de fiscale korting op zuinig rijden bedoeld is als blijvende stimulans tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken. Tevens kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting. Een ander punt is de in 2008 aangekondigde afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Die ingreep wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.