Voordelen fiscaalpartnerschap

Voordelen fiscaalpartnerschap. Stel u bent als zzp’er niet getrouwd, maar heeft samen wel een kind dat door beiden erkend is dan bent u ook fiscaal partner. U kunt ook fiscaal partner worden door uw partner op te nemen in uw pensioenregeling. Als u slechts een deel van het jaar een fiscale partner bent, mag u vaak kiezen of u het totale hele jaar als fiscale partners wil worden gezien.  Of als u samen eigenaar bent van de koopwoning waarin jullie allebei wonen. U moet dat samen met uw boekhouder bekijken. Elk geval staat op zich.

Er zijn nog meer gevallen waarin u fiscaal partner kunt zijn.

 • U bent allebei meerderjarig, u woont op hetzelfde adres en op dat adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven. U bent dan ‘samengesteld gezin’. Deze regel geldt niet als die andere meerderjarige een onderhuurder is, met wie u uitsluitend een zakelijke relatie hebt. U dient dan wel een schriftelijke huurovereenkomst met die onderhuurder te overleggen.
 • U kunt ook fiscaal partner zijn of worden als u geen ‘relatie’ heeft. Stel u bent meerderjarig en u woont met uw minderjarige kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen (indicatie uit de Wet maatschappelijke ondersteuning). Op dit adres is tevens een andere volwassen bewoner ingeschreven. U bent dan – als u geen actie onderneemt- fiscaal partner met die andere volwassen bewoner. Wilt u dat niet, dan moet u in actie komen. Samen met die andere bewoner dient u aan de fiscus door te geven dat u geen fiscaal partner wil zijn. Stuur een kopie van de Wmo beschikkingen mee, op grond waarvan u in het opvangwoning of het huis voor beschermd wonen verblijft.

 

Fiscaal partnerschap is soms – dus niet altijd- financieel interessant. Het kan u €1000 per jaar besparen.

 • Voordelen fiscaalpartnerschap

  Voordeel aftrekposten opgeven bij persoon hoogste inkomen.

 • U heeft  soms recht op meer of hogere belastingkorting(en) als u samen IB-aangifte doet.
 • U kan samen BOX-3 heffing betalen over uw gezamenlijke vermogen.
 • Biede partners kunnen beter profiteren van de aanslaggrens.

 

 • Nadelen fiscaal partnerschap

 • Sommige aftrekposten zijn lager met een partner of loopt u in het geheel mis.
 • Hypotheekrente aftrekken mag maar voor 1 huis. Nadeel als een van de huizen nog niet verkocht is.

 

Voordelen fiscaalpartnerschap
U kunt maar één fiscale partner tegelijk hebben. U kunt dus geen fiscale partner zijn van een huisgenoot die al de fiscale partner is van iemand anders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *