Wat betekent AOV voor Broodfonds

Een verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor ZZP’ers is door de sociale partners akkoord verklaard. Volgende week wordt het plan aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gepresenteerd. De verplichte AOV is een klap in het gezicht van de meeste zzp’ers. Die moeten dan maandelijks maximaal 200 euro voor een verzekering betalen. En het is jackpot voor de verzekeraars die maximaal 200 euro per maand van een miljoen zzp’ers kunnen opstrijken. En hoe zit het met de ZZP’ers die nu in een broodfonds zitten….

 

Wat betekent verplichte AOV voor Broodfonds.....

Premieplafond

De premie is inkomensafhankelijk. De premie kent een plafond van 200 euro bruto per maand. Door het betalen van die premie zou de zzp’er – in theorie- maximaal 1.650 euro bruto per maand kunnen ontvangen.
Wachttijd
De hoogte van de premie wordt afhankelijk van de periode die u als zzp’er zelf overbrugt. U dient eerst een jaar – of als u ervoor kiest langer- ziek te zijn en pas daarna kan de uitkering ingaan.
De verplicht verzekering voor de zelfstandige zzp’er wordt verkocht met het idee dat de zzp’er nu weer gelijkgesteld wordt met de werknemer en dat zodoende oneerlijke concurrentie wordt tegen gegaan. Maar het is ook vooral jackpot voor de verzekeraars die maximaal 200 euro per maand van een miljoen zzp’ers kunnen opstrijken.

Verplichte AOV

Onderzoek van ZZP Nederland wijst uit dat 80 procent van de zelfstandigen tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is.
Belangenorganisaties vinden de premie van 200 euro te hoog en de uitkering te laag. Volgens Maarten Post van ZZP Nederland ligt een betaalbare premie rond de 50 tot 100 euro per maand.

Tegen AOV

ZZP Nederland, hield in mei een steekproef naar de AOV-plicht en zegt dat 83 procent van de geraadpleegde zzp’ers aangaf tegen verplichte AOV te zijn.
ZZP Nederland-voorzitter Maarten Post zegt. ,,Onze achterban wil geen algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers.”

Regeerakkoord

,,Wij hebben toch een regeerakkoord? Daar staat niets in over een verplichte AOV plicht. Wij hebben een heel ander voorstel gedaan. Een basisvoorziening voor alle werkenden. Minister Koolmees heeft zzp’ers als wisselgeld gebruikt om de pensioendeal er doorheen te krijgen.”

Daarom is er verbazing alom dat in het principeakkoord wel deze AOV-plicht staat. ,,Het lijkt erop alsof PvdA en FNV hun zin hebben doorgedreven’’, zei PZO-woordvoerder Iris de Jong in juni 2019.

Roos Wouters van de werkvereniging is ook niet blij met het voorstel zoals deze nu ligt. “Er is totaal niet geluisterd naar onze inbreng… Wij willen een verzekering voor alle werkenden, niet alleen voor zelfstandig ondernemers. Dit is gewoon ZZP’ertje pesten” aldus Wouters.

Broodfonds

Veel zzp’ers hebben zich nu vrijwillig verzekerd via een broodfonds. Het broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. In een broodfonds bouw je als het ware samen met andere zelfstandigen een buffer op. Maar een broodfonds is geen verzekering.
• Een broodfonds heeft tussen de 20 en maximaal 50 leden, er is een reglement en het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • Je maakt zelf afspraken, het bestuur is intern en ook de boekhouding wordt door de leden gedaan;
 • Er is geen medische keuring en de uitkering is onbelast (één maand eigen risico en geen controle);
 • Veelal goedkoper door lage overheadkosten;
 • De maandelijkse inleg is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
 • Uitkeringen gaat op basis van schenkingen door de leden aan de ‘zieke’;
 • Maximale uitkering is 2 jaar;
 • Stop je tussentijds, dan krijg je het saldo van de eigen broodfondsrekening terug. Dit kan lager zijn doordat er is uitgekeerd aan een ‘zieke’;
 • Betaalt ook uit als de eigen spaarpot nog niet vol zit;
  Als het totale spaardoel is bereikt en niemand ziek was, wordt op het einde van het jaar het overschot teruggestort
 • Combi AOV en broodfonds? Je kunt deelname in een broodfonds combineren met een AOV. Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via een broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De premie voor de AOV is zo lager, dan als je direct voor de AOV had gekozen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *