Weekers wil bankenbelasting in 2012 invoeren

Weekers wil bankenbelasting in 2012 invoeren

Het kabinet komt nog dit jaar met een wetsvoorstel voor een bankenbelasting, zodat de heffing volgend jaar in werking kan treden. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën aan de Tweede Kamer.

Weekers wil bankenbelasting in 2012 invoeren

Begin juli maakte het kabinet al bekend de bankenbelasting definitief in te zullen voeren. Met de opbrengst hiervan moet de verlaging van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers deels worden gefinancierd. Weekers noemt in de schriftelijke behandeling van zijn fiscale agenda niet alleen het tijdspad, maar ook enkele details van de uitwerking.
Zo wil de regering naar Engels voorbeeld twee tarieven voor de bankenheffing invoeren: één voor langlopende ongedekte schulden, en een hoger tarief voor kortlopende ongedekte schulden. Banken worden zo geprikkeld om zo min mogelijk korte schulden aan te gaan.’Dit komt de financiële stabiliteit ten goede. Deze gedachte is aantrekkelijk,’ schrijft Weekers.
Verder denkt de staatssecretaris aan een ‘doelmatigheidsdrempel’. Banken die hier niet boven uitkomen, worden niet in de heffing betrokken. Weekers: ‘De bankenbelasting heeft voor deze groep banken dan ook in ieder geval geen negatieve impact op de kredietverlening. De doelmatigheidsdrempel heeft als bijkomend effect dat het aantal belastingplichtigen wordt beperkt. Dit is ook aantrekkelijk voor de Belastingdienst.’ (Bron: SConline.nl)