Werknemer? Profiteer nu nog van levensloopregeling

Werknemer? Profiteer nu nog van levensloopregeling

Als u deelneemt aan een levensloopregeling overweeg dan om daar nog dit jaar en/of volgend jaar optimaal gebruik van te maken, weet Boekhouder ZZP.  De regeling wordt namelijk afgeschaft (vermoedelijk in 2012). De afschaffing is opgenomen in het regeerakkoord van VVD en CDA. Door gebruik te maken van de levensloopregeling krijgt u geen belastingafstel, maar wel een aanzienlijk belastinguitstel.

Werknemer? Profiteer nu nog van levensloopregeling

De inleg in de regeling is namelijk aftrekbaar van de loonbelasting; wel moet u premies werknemersverzekeringen over de inleg betalen. De uitkeringen uit de levensloopregeling zijn weer wel belastbaar voor de loonbelasting (maar niet opnieuw voor de werknemersverzekeringen). Bovendien hebt u recht op een korting op de loonbelasting per jaar dat u aan de regeling meedoet. De maximale korting bedraagt in 2010 € 199. Er zijn twee grenzen waar u rekening mee moet houden: 1. U mag jaarlijks maximaal twaalf procent sparen van uw brutoloon. 2. Het totaal gespaarde bedrag mag maximaal 210 procent van het bruto jaarsalaris bedragen. Let op! De levensloopregeling geldt voor alle werknemers dus ook voor dga’s.